Zmiana formy prawnejW poszukiwaniu najwyższej sprawności działania oraz jakości produktów i usług podjęta została decyzja o przekształceniu Gumitex ZPU SC w Gumitex Sp. z o.o. Sp.k. Zmiana była odpowiedzią na rozwój firmy, w obliczu którego dalsza działalność w formie dwuosobowej działalności gospodarczej nie byłaby efektywna. W dniu 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców spółkę pod firmą: GUMITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dąbrowie Górniczej ul. Gospodarcza 25. Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS 0000603420 .

Działalność prowadzona w nowej formie prawnej jest analogiczna do wykonywanej dotychczas przez Gumitex ZPU S.C, firma funkcjonuje pod tym samym kierownictwem, z udziałem tych samych pracowników i w tym samym miejscu. Zachowana zatem została ciągłość działalności, co wiąże się również z przejęciem przez nowy podmiot wszystkich praw i zobowiązań wynikających z zawartych umów, na ustalonych tam warunkach.

Nasze Produkty

Nasze produkty i usługi produkcyjne cieszą się powodzeniem głównie ze względu na
rzetelność działania oraz stałe dążenie do podnoszenia jakości.